Tre vis

På jorda er der greiner
av vekst som hører til.
Og også er der steiner
som dumme være vil.

Men få er det som synes
ved det at de gir bær.
De tro vil ikke tynes.
For Herren har dem kjær.