Teppet

Jeg banker på det teppet som
i luften henger ned.
Et teppe bør, det er min dom,
på gulvets plan ha fred.

På teppe kan en stille, da,
og for Vår Herre stå.
Og under kan man krype, sa
min Pike. Hun vil så.