Takk for musikken

Takk, Gud, for at vi har musikk!
Takk, Gud, for tonens fryd!
Det løser syn, det løser blikk,
når bildet gitt får lyd.

Takk, Gud, for de som løser sikt
ved gleden komponert!
En blir i godt humør av slikt,
og ikke ramponert.