Smil til verden

Nå ser jeg opp og smiler til
en hver jeg går forbi.
Da tror de at jeg hører til
og er den tilstand i.

Det er i grunnen ganske rart
at bare barn gjør så.
For smil tilbake, det erfart,
er hva en da vil få.