Skissering

Å kunne lage skisse
det beste er som er.
For alle ting blir visse
ved sikt imaginær.

Nå vil vi ha modeller
for tanken i sitt ess!
Det vil vi mye heller
enn gitt på tanken press!