Meg og kåret

Jeg har den ting i eie
jeg takker Jesus for.
Det er at jeg vil greie
meg i hvert gitte kår.

Det er at jeg vil klare
meg i de kår jeg får.
Da er de kår blott rare.
Og alt det rare går.