Lykken

Om du vil ha god vandel
så må du være fri
og ikke ha en andel
i hevding av verdi.

Da må du tro på Sønnen,
på Jesus, i din dåd.
Som bønnen og som lønnen
Han er det sanne råd.