Kunstneren

I kunst å være en skolert
er kanskje ikke bra.
Som uro er en vel spolert
om skole en er fra.

Da er det kanskje bedre å
ha sånn fri fantasi,
og ha den ting å håpe på
at en er ferden i!