I naturen

Der ute i naturen vil
jeg være en som er
naturen i, og høre til,
og ikke ha den der.

Det har min psykiater fått
av meg å tenke på,
at ille er det å ha stått
der hvor en helst skal gå.