I farten

Når jeg får skrive mine dikt
så er jeg veldig fin.
Da er den ikke låst, min sikt,
til sky og flybensin.

Da er jeg bare sånn jeg er
når jeg er frykten i.
Da er min tilstand ei prekær
men er hva det vil si.