Helt sant

Sant er det at en finger
i enden av en hånd
til siden ikke svinger
men har på seg lagt bånd.

Og sant er det at faktisk
vil noe være sant.
For det er ikke taktisk
som myndigheten vant.