Gangen

Jeg ser de unge gå så fort
og enkelt på sin vei.
Jeg fryder meg. For så ha gjort
jeg sjokkerindrer ei.

Nå er det så at gangen min
ei lenger er så kvikk.
Men likevel er gangen fin.
Den heter gymnastikk.