Filosofen

En filosof må skole gå
for å bli informert.
En oversikt er gitt å få
ved tanken oppsummert.

Men skal en filosof bli hørt
så må han ha et skjønn.
En blir av tiden bare ført
om ei en har en bønn.