Født på ny

Jeg tenker innimellom
på alt jeg har gjort galt.
Da blir jeg sår og ensom
og vannet alt for svalt.

De sier en må lære
å tilgi seg selv.
Men den vil seg erklære
i alt, den lille elv.

Min trøst er at jeg stiftet
på ny da Kristus kom.
All væske ut jeg skiftet
en kristen nyfødt som.