Eventyrskikkelsen

Om det er kaldt så er det fint
om ikke det er så
at en av kulden blir forpint
med utfordring å få.

For i naturen kan en ei
som liten være frekk.
Ei heller kan en ta på vei
og være lite kjekk.

I kulden må en være med.
Om ikke blir en skadd.
Kun fyr og flamme har Guds fred.
En vet som askeladd!