Den gamle hesten

Det var en gang en gammel hest
som ingen ville ri.
For hesten syntes det var best
å være stallen i.

Når en forsøkte den å få
i trav og i galopp
så steilet den med peiling på
å få til baklengshopp.

Det var helt klart at den var lei.
Det syntes den var gøy.
Men stedt i stallen var den grei.
I stallen var der høy.

Det var i grunnen ganske trist
at hesten var så steil.
Men så sa en det var for visst
at alle tenkte feil.