De gamle føtter

Om de er blitt som stokker,
de føttene en har,
er det å ta på sokker
en vanske, åpenbar.

Da vil de være frie,
de føttene som går,
og de blir veldig strie,
det selv når kulden rår.